IRC: #ZockerTempel @Quakenet

TS: ip=195.4.16.241:10172 Channel: ZockerTempel